Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

 

Администратор на лични данни: „Мотопойнт“ ЕООД, ЕИК 203898189

За контакт длъжностно лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД): [Да се попълнят имейл и телефон]

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за наш основен ангажимент, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните“) и приложимото българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността и информираността, ние сме изготвили настоящата Политика за поверителност, чрез коята искаме да Ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас чрез нашия уебсайт www.motopoint.bg във връзка с продукти и услуги, посочени на сайта, както и да Ви информираме какви са Вашите права като субекти на данни.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или при изменения на законовите изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме актуалната версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Настоящата политика има следното съдържание:

(i)         Данни за администратора на лични данни;

(ii)        Информация за надзорния орган по защита на личните данни;

(iii)        Категории лични данни, които се обработват;

(iv)       За какви цели се обработват данните;

(v)        На какво основание се събират данните;

(vi)       За какъв срок съхраняваме данните Ви;

(vii)       Какво е важно да знаете за директния маркетинг;

(viii)      На кого предаваме данните и какви мерки за сигурност са предприети;

(ix)       Какви са Вашите права като субекти на данни.

I. Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Администратор на лични данни е „Мотопойнт“ ЕООД с ЕИК  203898189.

Седалище на дружеството и адрес за кореспонденция: гр. София 1582, район „Искър“, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 92

За контакт с администратора на данни: gtsvetkov@motopoint.bg 

тел:+359 898922922

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате с администратора на електронна поща с адрес info@motopoint.bg

II. Информация за надзорния орган по защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg,

Уеб сайт: www.cpdp.bg

III. Кои категории лични данни обработваме?

Съгласно дефиницията за „лични данни“, посочена в Общия регламент относно защитата на данните, която е възприета и в българския Закона за защита на лните данни, „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).

Когато използвате някоя от функциите на сайта www.motopoint.bg, Вие ни предоставяте доброволно Вашите лични данни. Личните данни, които събираме от Вас, са следните:

  • Когато си създавате профил в www.motopoint.bg, Вие ни предоставяте адрес на електронна поща, собствено и фамилно име. Създаването на профил е важно, ако искате да поръчате някой от продуктите, изложени на сайта, да направите разплащане или да участвате в програмата “bg Лоялност” и Бонус точки;
  • В процеса на регистрация/създаване на профил можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят профил) от платформата на „Мото Пойнт“ ЕООД като: адрес за доставка и фактуриране, допълнителен адрес на електронна поща;
  • Когато правите поръчка, Вие трябва да влезете в профила си, който сте създали при регистрация, като ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

 

Освен това имате възможност да се регистрирате в платформата на Motopoint.bg чрез Вашия профил във Facebook. Ако изберете този вариант, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на Motopoint.bg. Можете да разгледате политиката за поверителност на Facebook, като последвате следния линк: https://www.facebook.com/about/privacy.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общия регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на лица под 16 години.

IV. За какви цели обработваме личните данни?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

(i)         Обработването на Вашите данни в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между „Мотопойнт“ ЕООД и Вас;

(ii)        Във връзка с обработване на направена от Вас поръчка на продукт, изложен на сайта - това включва дейстивя по приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на поръчката, както и разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки, връщане на стоки и всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги, включително връщане на продуктите и възстановяване на стойността им в съответствие със законовите разпоредби;

(iii)        За създаване и управление на профил в платформата на Motopoint.bg;

(iv)       За изпращане на промоционални и рекламни предложения на нови продукти при абониране за бюлетин;

(v)        За предоставяне на специални оферти по електронната поща;

(vi)       За статистически цели;

(vii)       За целите на счетоводното обслужване при издаване на фактури и оформяне на разплащания; за тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство

(viii)      За даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на „Мотопойнт“ ЕООД, когато използвате нашата форма на контакт на сайта или изпращате имейл със запитвания и коментари

(ix)       За създаване на профил от страна на администратора относно поведението на потребителите и техните предпочитания при пазаруване.

Важно е да уточним, че при отпускане на кредит чрез eCredit, в сътрудничество с нашите партньори от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“, администраторът „Мото Пойнт“ ЕООД не събира Вашите лични данни, а при кандидатстване за кредит се препраща директно към онлайн формата на съответната банка, която обработва личните Ви данни за целите на отпускане на кредит.

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме Вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с Вашия профил. Тази информация може да включва данни за компютъра и връзката, като например статистика за посещенията на сайта, трафика от и до сайта, URL, IP адрес, историята на посещенията и т.н.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките. Молим Ви да прочетете внимателно политиката ни за бисквитки, когато посещавате сайта, като персонализирате настройките съобразно Вашето желания.

V. Какви са основанията за обработването на данните?

Важно е да знаете, че Общият регламент относно защитата на данните предвижда /чл.6/ няколко основания за обработване на личните данни, за да бъде обработването законосъобразно. Според Общия регламент относно защитата на данните, за да бъде обработването законосъобразно, личните данни следва да бъдат обработвани въз основа на съгласие или на друго легитимно основание, включващо необходимостта от спазване на правно задължение, наложено на администратора на лични данни, или необходимостта от изпълнение на договор, по който субектът на данни е страна, или с оглед предприемане на стъпки по искане на субекта на данни преди встъпване в договорни отношения.

В тази връзка и предвид дейността на „Мотопойнт“ ЕООД, ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

(i)         Въз основа на изрично получено съгласие от Вас като клиент /чрез онлайн платформата на администратора motopoint.bg;

(ii)        Във връзка с изпълнение на задълженията по договора с Вас;

(iii)        За спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

(iv)       За целите на легитимните интереси на администратора на данни.

Когато предоставяте личните си данни – например, при регистрация и създаване на профил в онлайн платформата или абониране за бюлетин, Вие ще бъдете уведомени за основанието за предоставяне на личните данни.

VI. За какъв срок съхраняваме данните Ви?

Според принципите на Общия регламент относно защитата на данните, личните данни се обработват само във връзка с определена цел и когато тази цел бъде постигната или отпадне, администраторът няма право повече да съхранява лични данни на субекта на данни. Затова, Вашите данни ще бъдат съхранявани за такъв срок, за какъвто сме длъжни да ги съхраняваме съгласно изискванията на закона /най-вече във връзка с данъчното и счетоводното законодателство/, или до приключване на нашите договорни взаимоотношения, свързани с поддръжката на гаранция за закупените от Вас продукти или услуги.

Ако имате направена регистрация на сайта ни www.motopint.bg и сте предоставили Вашите лични данни, но не сте се възползвали от услугата за поръчка на даден продукт, по правило, ние съхраняваме Вашите лични данни, докато съществува Вашият профил. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане; можем обаче да запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

Относно обработването на лични данни във връзка с директния маркетинг, гарантираме, че в момента, в който оттеглите желанието си да получавате от нас рекламни съобщения, Вашите данни ще бъдат изтрити.

VII. Какво е важно да знаете за директния маркетинг?

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да Ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от Вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Моята количка“ или „Акаунт/Любими“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта.

За да Ви предоставим информация, която представлява интерес за Вас, ние можем да използваме определени данни относно Вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. За да можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, ние можем да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания. Гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

Ние винаги изискваме Вашето предварително съгласие, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения. Това може да стане, като дадете своето съгласие чрез поставяне на отметка в полето при регистрация за получаване на бюлетин.

Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време, като следвате следните стъпки:

(i)         промените настройките в клиентския профил в раздел „Моите абонаменти“;

(ii)        използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като

(iii)        се свържете с администратора, използвайки данните за контакт по-горе.

Гарантираме, че имате право безплатно и по всяко време да направите възражение срещу обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, независимо дали става въпрос за първоначално или по-нататъшно обработване на данните. Това може да стане по начина, описан по-горе.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваши лични данни за целите на законните ни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще се съобразим с искането Ви.

VIII. На кого предаваме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

(i)         дружества от групата от дружества, към които принадлежи „Мото Пойнт“ ЕООД;

(ii)        доставчици на куриерски услуги;

(iii)        доставчици на платежни/ банкови услуги;

(iv)       доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;

Ако сме задължени по закон или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Възможно е да има случаи, в които предаваме Ваши данни, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

(a)        мерки за защита на уебсайта и потребителите, посещаващи онлайн платформата, срещу кибератаки;

(b)        мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

(c)        мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност, като гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи като субекти на данни.

Когато доставяме стоките, поръчани от Вас, чрез куриерските служби, съгласно политиките за поверителност на доставчиците на куриерски услуги (дружеството работи основно с куриерските служби „ЕКОНТ“ И „СПИДИ“) и съгласно сключените с тях споразумения, се предават следните лични данни за целите на изпълнение на договорните отношения по доставка и изпълнение на заявената от Вас услуга:

  • име, мобилен и/или стационарен телефон за контакт, адрес на получаване на пратка, адрес на електронна поща - тези данни са необходими на куриерите за да се свържат с Вас и да се организира движението и доставката на пратките;
  • банкова сметка на потребителя или други данни за плащане - тези данни се предоставят, когато се извършва разплащане чрез услугата Наложен платеж, при изплащане на суми по рекламации, и др./, както и когато във връзка с услугата се съставя счетоводен или друг документ, при който законът изисква посочване на ЕГН или други данни от документа за самоличност на потребителя. Тези данни се използват също за установяване и предотвратяване на злоупотреби.

За повече информация можете да разгледате и политиките за поверителност на самите куриерски дружества.

IX. Към кои държави предаваме Вашите лични данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България.

X. Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни? Технически и огранизационни мерки

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни мерки за защита на данните. Изискваме и от всички наши контрагенти и доставчици на услуги осигуряване на подходящо ниво на защита за обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри, като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме Вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно. При всяка индикация обаче за пробив в системата или за неоторизиран достъп до данните, което засяга Вашите права, ще бъдете незабавно уведомени и ще бъдат взети всички мерки за отстраняване на нарушението, включително уведомяване на надзорния орган по защита на данните и другите компетентни служби.

XI. Какви са Вашите права като субекти на данни?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Като субекти на данни, можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, Вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе.

Молим да имате предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

XII. Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, Ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи, като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в www.motopint.bg. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност, като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

XIII. Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

XIV. Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

XV. Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

 

ПРАВА, КОИТО ИМАТЕ КАТО СУБЕКТИ НА ДАННИ:

КАКВО ОЗНАЧАВА СЪОТВЕТНОТО ПРАВО:

1) Право на достъп

Можете да ни помолите:

(i) да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;

(ii) да предоставим копие от тези данни;

(iii) да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

2) Право на коригиране

(i) Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

(ii) Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

3) Изтриване на данни /“правото да бъдеш забравен“/

Имате право по всяко време да поискате изтриване на Вашите лични данни, които сте предоставили, което означава пълно премахване на всички записи от данни от всички наши системи, където данните се съхраняват. Ако данните са предадени на други лица, те съще следва да бъдат уведомени за Вашето искане.

Можете да поискате да изтрием Вашите лични данни, ако:

(i) те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

(ii) Вие сте оттеглили Вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

(iii) упражнявате законно право на възражение и няма законно основание за обработване; или

(iv) данните са били незаконно обработвани; или

(v) е налице правно задължение в тази връзка.

При определени обстоятелства обаче не сме задължени да се съобразим с Вашето искане и можем да откажем да изтрием данните. Това са случаите, когато обработването се изисква:

(a) за да се изпълни законово задължение; или

(b) за да се установи, упражни или защити правна претенция;

(c) за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване.

В случай на отказ за изтриване, имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако не сте съгласни с нашите мотиви или действия.

4) Ограничаване на обработването на данни

Имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, т.е. данните да продължат да се съхраняват, без да бъдат изтривани, но целите, за които данните могат да бъдат обработвани, са строго ограничени. Това право може да се упражни, когато:

(i) считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните ви данни;

(ii) когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им;

(iii) когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

(iv) когато сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви.

Ние можем да откажем да ограничим обработването и да продължим да използваме Вашите лични данни: ако имаме Вашето съгласие; или за да се установи, упражни или защити правна претенция; или за да се защитят правата на администратора или на друго физическо или юридическо лице.

Във всички случаи можете да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че Вашите права като субект на данни са нарушени.

5) Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

(i) обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и

(ii) обработването се извършва с автоматично средство.

6) Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи имат преимущество пред тези интереси.

След получаване на възражението, администраторът следва да прекрати обработването на данните ви, освен ако не предостави убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси, или за упражняване на правни претенции. Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението. Ако отхвърли възражението Ви, трябва да обясни причините за това, като Ви информира за правото да подадете жалба пред надзорния орган по защита на данните в Република България - Комисия за защита на личните данни /https://www.cpdp.bg/.

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили), като в този случай няма нужда да посочвате каквато и да било причина. В този случай обработването ще бъде прекратено незабавно след получаване на Вашето възражение.

7) Право на жалба

Имате правото да подавате жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.